تاريخ : شنبه بیست و هفتم آبان 1391 | 9:33 | نویسنده : رستمی

روز گذشته 91/08/26 به همت بسیج دانش آموزی حوزه شهید شفیعی ناحیه اسدآباد و موسسه رزمندگان آزمون تعیین سطح آیه های تمدن با شرکت حدود 400 نفر دانش آموز بسیجی دختر و پسر برگزار گردید. نتایج متعاقبا به این عزیزان اعلام و نفرات برتر به طرح آیه های تمدن راه پیدا می نمایند.
پیچک